Triển lãm SVC huyện Phúc Thọ  06_12_2017

 Triển lãm SVC huyện Phúc Thọ  06_12_2017

22/11/2017
Tại Triển lãm Phúc Thọ HN sẽ công nhận Cây Sanh là cây bản địa truyền thống có giá trị văn hoá, kinh tế, nghệ thuật, sức sống mãnh liệt và phổ biến ...