Mikawa Bonsai

Mikawa Bonsai

Thông Mikawa, thông đen Mikawa
1,123 lượt xem
Thông đen Nhật Bản - Những câu hỏi cho người mới chơi

Thông đen Nhật Bản - Những câu hỏi cho người mới chơi

Nến thông hay cành thông bị cắt sẽ nảy ra nhiều chồi ở vị trí bên dưới vết cắt. Cây thông phát triển ưu tiên hướng ngọn cho nên phần ngọn cây rất phát. Tùy theo mục đích cắt tỉa mà ta xác định vị trí cắt tương ứng.
1,103 lượt xem
Cách Trồng Rễ Nôm Cho Thông

Cách Trồng Rễ Nôm Cho Thông

Trộn đất với hai kích cỡ khác nhau nhưng tỷ lệ như nhau (3:3:3:1 akadama, pumice, lava, than). Kích cỡ 1 dùng trong ống nhựa với hạt lớn 3/8”. Kích cỡ 2 dùng trong chậu với hạt nhỏ 1/4”. Lý do đất trong ống nhựa cần nhiều không khí để rễ phát triển.
1,515 lượt xem
Vòng luân chuyển Auxin ở cây thông đen Nhật Bản

Vòng luân chuyển Auxin ở cây thông đen Nhật Bản

Auxin: Đó là một loại kích thích tố ra lệnh cho chồi lá phát triển, hoặc ra lệnh cho rễ phát triển. Chất kích thích này được chồi lá tiết vào nhựa luyện gửi xuống rễ, cho phép tế bào rễ phát triển. Và từ tế bào rễ, chất kích thích khác hòa vào nhựa nguyên đưa lên chồi lá, ra lệnh cho chồi lá phát triển.
1,421 lượt xem
Tỉa chồi thông đen vào mùa thu

Tỉa chồi thông đen vào mùa thu

Vào mùa Thu, khi mà chồi mùa Hè đã bung lá và lá đã trưởng thành thì người ta chuẩn bị việc cắt tỉa để cho cây thông thoáng cũng như tích lũy năng lượng để nuôi chồi cho mùa Xuân năm sau.
1,546 lượt xem