Asia- Pacific Bonsai Friendship Federation

Liên đoàn Hữu nghị Bonsai châu Á - Thái Bình Dương (ABFF, gồm các thành viên: Hàn Quốc, VN, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan, Indonesia, Đài Loan) 

Tổ chức triển lãm định kỳ 2 năm 1 lần. Các kỳ triển lãm bonsai quốc tế của Liên đoàn Hữu nghị Bonsai châu Á - Thái Bình Dương là cơ hội lớn cho bonsai Việt Nam hội nhập thế giới. ABFF được tổ chức và hoạt động phi lợi nhuận. Mục đích và mục tiêu là thúc đẩy bộ môn nghệ thuật sống - bonsai lan tỏa khắp châu Á. Bonsai sẽ được trân trọng và chiêm ngưỡng bởi tất cả mọi người với mọi màu da, chủng tộc, tôn giáo và nguồn gốc quốc gia.

Một số hình ảnh triển lãm do ABFF tổ chức tại Philippines năm 2013

Một số hình ảnh triển lãm do ABFF tổ chức tại Việt Nam năm 2015