Trong đợt triển lãm “ CÂY CẢNH NGHỆ THUẬT - BONSAI VIỆT NAM VÀ THẾ GIỚI” (Triển lãm Vạn NiêN Tùng lần 2) vào ngày 02/09/2011 tại 140 Cộng Hòa, Ban Tổ chức đã cố gắng liên hệ trực tiếp với BCI - Bonsai Clubs International , Câu lạc bộ Bon sai quốc tế, một tổ chức giáo dục phi lợi nhuận, những tiến bộ nghệ thuật cổ đại và đời sống của nghệ thuật Bonsai và liên quan thông qua việc chia sẻ kiến thức toàn cầu – với mục đích để các hành viên trong câu lạc bộ ở khắp thế giới sẽ biết đến Bonsai Việt Nam. Và Hội Đồng Quản Trị BCI chính thức nhận lời mời tham dự triển lãm.Được sự giới thiệu của Ông Chủ tịch Hiệp Hội Bonsai Đài Loan Và Nhật Bản về sự thành công của triển lãm vừa rồi, đồng thời sau khi tham khảo các tác phẩm dự kiến tham gia triển lãm lần này do Ban Tổ chức cung cấp, cũng như sau chất vấn khắt khe về tính chất, trình độ chuyên môn của ban tổ chức, mức độ quy mô của triển lãm, Hội Đồng Quản Trị BCI đồng ý sẽ cử đại diện tham gia triển lãm lần này để chon ra và thống nhất cấp 01 giải cho tác phẩm đẹp nhất - giải thưởng hàng đầu để làm cây đại diện của Việt Nam trong sự kiện quốc tế cây cảnh và khuyến khích sáng tạo cây cảnh trên toàn thế giới - có giấy chứng nhận và Biểu Tượng của BCI, đây cũng là lần đầu tiên BCI cấp 01 giải thưởng cho Bonsai Vietnam.Và cũng là giải duy nhất từ trước đến giờ. Và cũng chính trong qua đợt triển lãm này, Hội Đồng Quản Trị BCI sẽ tuyển chọn người đủ tiêu chuẩn về các mặt chuyên môn: Bonsai, non bộ, tiểu cảnh và giao tiếp quốc tế để tiến hành đề cử vào BCI đại diện cho Việt Nam trong các Sự kiện Bonsai Quốc Tế nói chung.
Như vậy, nếu đợt triển lãm lần này thành công, Bonsai Việt Nam chúng ta có thể nói là đã chính thức hội nhập và đã bắt đầu có tiếng nói trong làng Bonsai Quốc Tế.

Nghệ Nhân LnVinh

Nhận xét

Thông tin triển lãm khác

Hội thảo với chủ đề: Cây cảnh nghệ thuật, Bonsai Việt Nam và Quốc Tế

Hội thảo với chủ đề: Cây cảnh nghệ thuật, Bonsai Việt Nam và Quốc Tế

26/01/2018
- Giao lưu với các Nghệ Nhân Quốc Tế - Giao lưu với các Nghệ Nhân Miền Bắc và Miền Nam
Danh sách tác phẩm đạt giải do các Nghệ Nhân Quốc Tế chấm thi (Non bộ và tiểu cảnh)

Danh sách tác phẩm đạt giải do các Nghệ Nhân Quốc Tế chấm thi (Non bộ và tiểu cảnh)

24/01/2018
Chấm thi các tác phẩm theo phong cách Thế giới – Thành phần ban giám khảo là Chủ tịch hiệp hội Bonsai Đài Loan và Nhật Bản, Các Nghệ Nhân từ Ý, Trung Quốc, ...
Danh sách tác phẩm đạt giải do các Nghệ Nhân Quốc Tế chấm thi (Bonsai lớn)

Danh sách tác phẩm đạt giải do các Nghệ Nhân Quốc Tế chấm thi (Bonsai lớn)

24/01/2018
Chấm thi các tác phẩm theo phong cách Thế giới – Thành phần ban giám khảo là Chủ tịch hiệp hội Bonsai Đài Loan và Nhật Bản, Các Nghệ Nhân từ Ý, Trung Quốc, ...
Danh sách tác phẩm đạt giải do các Nghệ Nhân Quốc Tế chấm thi (Bonsai Trung)

Danh sách tác phẩm đạt giải do các Nghệ Nhân Quốc Tế chấm thi (Bonsai Trung)

24/01/2018
Chấm thi các tác phẩm theo phong cách Thế giới – Thành phần ban giám khảo là Chủ tịch hiệp hội Bonsai Đài Loan và Nhật Bản, Các Nghệ Nhân từ Ý, Trung Quốc, ...
Danh sách tác phẩm đạt giải do các Nghệ Nhân Quốc Tế chấm thi (Bonsai Nhỏ)

Danh sách tác phẩm đạt giải do các Nghệ Nhân Quốc Tế chấm thi (Bonsai Nhỏ)

24/01/2018
Chấm thi các tác phẩm theo phong cách Thế giới – Thành phần ban giám khảo là Chủ tịch hiệp hội Bonsai Đài Loan và Nhật Bản, Các Nghệ Nhân từ Ý, Trung Quốc, ...
Danh sách tác phẩm đạt giải do các Nghệ Nhân Quốc Tế chấm thi (Bonsai mini)

Danh sách tác phẩm đạt giải do các Nghệ Nhân Quốc Tế chấm thi (Bonsai mini)

24/01/2018
Chấm thi các tác phẩm theo phong cách Thế giới – Thành phần ban giám khảo là Chủ tịch hiệp hội Bonsai Đài Loan và Nhật Bản, Các Nghệ Nhân từ Ý, Trung Quốc, ...
Triển lãm cây cảnh lần thứ 2 do Công Ty CP Vạn Niên Tùng tổ chức

Triển lãm cây cảnh lần thứ 2 do Công Ty CP Vạn Niên Tùng tổ chức

23/01/2018
Chấm thi các tác phẩm theo phong cách Thế giới – Thành phần ban giám khảo là Chủ tịch hiệp hội Bonsai Đài Loan và Nhật Bản, Các Nghệ Nhân từ Ý, Trung Quốc, ...
Hội thảo triển lãm cây cảnh nghệ thuật lần thứ nhất - 2011

Hội thảo triển lãm cây cảnh nghệ thuật lần thứ nhất - 2011

15/01/2018
Đây là triển lãm Bonsai tại Việt Nam lần đầu tiên có thành phần Ban giám khảo 100% là các Nghệ Nhân nước ngoài.