Kimura được biết tới như nghệ nhân tiên phong của Nhật Bản với cách tiếp cận Bonsai theo phong cách riêng và được thế giới đánh giá cao. Những cây do ông thiết kế, chủ yếu là Juniperus, chinensis và Shimpaku.

Nhận xét