Cây bám đá, ký đá là một phong cách chơi được nhiều người ưa chuộng. Tạo một tác phẩm bonsai bám đá hay sống trên đá là một kỹ thuật đòi hỏi nghệ nhân phải hết sức khéo léo, sáng tạo.

Một số tác phẩm của Đại Lâm Mộc ĐT 01634323754

 

 

 

Nhận xét